Medlemskapsvilkår

1.0 Medlemskapsvilkår  

1.1 Medlemskapet løper til det blir sagt opp. Oppsigelse av medlemskap må skje senest 01.12.2019 ellers vil ny medlemskontingent påløpe for 2020. Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet. Oppsigelse av medlemskap gjøres ved å gå inn på min side og stoppe medlemskapet, medlemmet er selv ansvarlig for å utføre endringer på sitt medlemskap. Alle endringer må gjøres via min side.

1.2 Endringer utføres av medlemmet selv via min side. Medlemsbedriften er selv ansvarlig for at medlemsinformasjon er korrekt.  Som kommunikasjonsform benytter Norges Droneforbund e-post og vil sende informasjon til alle medlemmer på deres registrerte epostadresse. 

1.3 Sikkerhetsprodukter er kun tilgjengelig for de piloter som til enhver tid er registrert i selskapets operasjonsmanual og som er oppdatert iht Luftfartstilsynets lister.

1.4 Alle priser i Norges Droneforbund er basert på elektronisk betaling . Eventuelle gebyr kommer i tilligg. 

1.5 For alle faktura tilkommer 69,- i transaksjonsgebyr.

1.6 Ved oppsigelse av medlemskap / forsikring tilbakebetales ikke innbetalt kontingent eller premie.

1.7 Medlemskap følger kalenderåret og priser oppgitt for medlemskap / forsikring gjelder ut 2018.

1.8 Alle priser er eks MVA. For medlemskap og forsikring tilkommer ikke MVA.

1.9 Styret i NORDF forbeholder seg muligheten til å ikke oppta personer eller bedrifter som anses å kunne skade organisasjonen eller bransjen herunder også tilby forsikring gjennom vår kollektive avtale.

1.9.1 Medlemskontingent er fastsatt til 500kr ut 2020. Ved eventuelle endringer vil styret varsle medlemmer skriftlig via registrert e-post.  

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på personopplysninger er: navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, bilnummer, bilder og fødselsdato.

Norges Droneforbund (NORDF) har konsesjon gjennom våre oppdragsgivere for behandling av personopplysninger for kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av serviceavtaler. Opplysningene er samlet fra kunden selv eller deres representanter, kredittinformasjonsregistre og fra offentlige registre. Registreringen foretas for at NORDF skal kunne vurdere søknader, foreta rådgivning, administrere avtaler, opprette dronestatistikk, foreta produktutvikling og eventuell markedsføring av egne produkter.

NORDF er underlagt taushetsplikt om personopplysninger. Overlevering av personopplysninger til en tredjepart kan likevel skje med samtykke fra den registrerte og i de tilfeller NORDF er forpliktet i henhold til loven til å overlevere slike opplysninger. Nødvendige opplysninger vil kunne overleveres samarbeidspartnere for f.eks. forsikringsselskapet, luftfartstilsynet eller andre myndigheter.

Dersom den registrerte fremmer klage til Luftfartstilsynet, er dette å anse som grunnlag for utlevering av personopplysningene til klageorganet, jf. personopplysningsloven § 8 bokstav f.

NORDF oppbevarer i overensstemmelse med lovgivningen, over en begrenset tid, personopplysninger om kunder som har meldt skade.

Ansvarlig for innhenting og oppbevaring av personopplysningene er NORDF.

Dersom den registrerte ønsker opplysninger om hvilke personopplysninger NORDF har om vedkommende eller ønsker å foreta rettelser må dette skje ved en skriftlig henvendelse. En slik henvendelse må være underskrevet av den registrerte. Henvendelsen sendes til NORDF, Jacob Borchs gate 6, 3012 Drammen eller info@nordf.no

Vi oppfordrer alle til å ikke sende oss fødsels- og personnummer eller sensitive opplysninger på e-post.

2.0 Informasjon om behandling av personopplysninger hos Norges Droneforbund