Norsk interesseorganisasjon for Ubemannet luftfart 

Vi er en non-profit og uavhengig organisasjon.

Vi jobber for å fremme ett trygt og sikkert brukermiljø for RPA/droneoperatører både hobby og profesjonelle/kommersielle brukere.

Vi vil jobbe aktivt for å ivareta samt forbedre RPAS bransjen i Norge.

Vår styregruppe har mange års erfaring fra bemannet og ubemannet luftfart, vi er sikre på at vi sammen kan sørge for og fremme en positiv utvikling med sikker integrasjon av ubemannet luftfart i Norsk Luftrom.

Hva jobber vi med  

 
Reglverk

Vi samarbeider tett og aktivt med nasjonale, internasjonale organisasjoner samt myndigheter i forbindelse med regelverksutvikling for ubemannet luftfart.

Vårt mål er å fremme sikkerhet og trygghet rundt bruk og integrering av RPAS.

Kunnskap

Kunnskap og erfaring er det viktigste man kan ha. Norges Droneforbund vil i samarbeid med sine medlemmer og kunder tilby og tilrettelegge en portal og arena. Her vil verdikjeden rundt bemannet og ubemannet luftfart kunne dele erfaringer og fremme nødvendig 

kompetanse rundt RPAS operasjoner.   

RPAS Miljø

"Dronemiljøet" i Norge er stort og voksende. I dag er det ca 5000 kommersielle operatører og ca 60000 solgte droner.

Vårt mål er å være en tilgjengelig, pålitelig, støttespiller samt representant for det norske RPAS "drone-miljøet". 

Inkludering

Dronebruk i Norge har "eksplodert" i løpet av de siste årene.

På lik linje med kommersielle droneoperatører finnes det mange hobby entusiaster.

En av våre målsetninger er å kunne tilrettelegge for at alle brukere skal få være med å prege og bidra til positiv utvikling i bruk av fremtidens norske luftrom.  

Etablering

Vårt mål er at Norges Droneforbund skal være et naturlig sted å henvende seg til for å få nødvendig informasjon ved etablering av RPAS bedrift samt andre RPAS-relaterte saker. 

Sikkerhet

Sikkerhet i luftfarten har og vil alltid bli gitt høyest prioritert.

I samarbeid med nasjonale luftfartsmyndigheter og brukere av luftrommet jobber vi med å fremme den bestemulige sikkerhetspolitikken i luftfarten. 

Felix Slettevoll

Jobbet i RPAS bransje siden 2010. I 2011 har han etablert landets ledende servicesenter for ubemannet luftfartøy og driftet den frem til 2015. 

 

Siste tre år har Felix jobbet for Luftfartstilsynet som landets første inspektør innen ubemannet luftfart, hvor han jobbet med blandt annet utvikling av regelverket, tilsyn, godkjenning og oppfølging av RPAS operatører i Norge.    

Felix Slettevoll
Styreleder

f.slettevoll@nordf.no

 

Norges beste droneforsikring

Som medlem i Norges Droneforbund får du tilgang til Norges rimeligste og beste droneforsikring. Vi samarbeider med NIM forsikringsselskap for å kunne tilby Norges beste og billigste RPAS forsikring.